top of page
Home: Welcome
PP01.jpg
PP02.jpg
Home: Services

"วางแผนพอ" คือใคร

เราให้บริการแก่ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินของลูกค้า จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง เพื่อให้ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถวางแผนการเงิน ให้คำแนะนำ ตัดสินใจและปรับแผนปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดเป้าหมายทางการเงินที่มุ่งหมายไว้

Home: Text

วางแผนลงทุน

a2.jpg
 • วางแผนไปพร้อมกันทุกเป้าหมาย

 • เน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญ

 • สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในทุกเป้าหมาย

 • วัดผลที่การบรรลุเป้าหมาย

 • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วางแผนประกัน

a4.jpg
 • คำนวนภาระและหนี้สินที่มีอยู่

 • จัดทำแบบจำลองผลกระทบกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

 • แสดงส่วนเกินส่วนขาดของความคุ้มครองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

วางแผนภาษี

a1.jpg
 • เข้าใจและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้

 • ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย เช่น เครดิตภาษีเงินปันผล ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

 • เลือกใช้กลยุทธ์ทางภาษีต่างๆ

วางแผนเกษียณ

a5.jpg
 • คำนวนความต้องการหลังเกษียณ

 • ไม่ละเลยสินทรัพย์เพื่อการเกษียณที่มี เช่น กบข. ประกันสังคม กอช. RMF เป็นต้น

 • แสดงแบบจำลองหลังเกษียณ

 • ติดตามปรับปรุงตามสถานการณ์

วางแผนการศึกษาบุตร

a3.jpg
 • เตรียมค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรให้เพียงพอ

 • ให้คำแนะนำการลงทุนและปิดความเสี่ยงควบคู่กัน

 • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วางแผนมรดก

a6.jpg
 • จำแนกทรัพย์สินเป็นหมวดคือ  สินส่วนตัว สินสมรส พินัยกรรม

 • แสดงสิทธิของทายาทโดยธรรม

 • ใช้ประโยชน์จากภาษีการให้

 • ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเจตนารมย์การจัดสรรและส่งมอบทรัพย์สิน

Home: Features
PP03.jpg
PP04.jpg
Home: Services

เลือกบริการที่เหมาะกับคุณ

Pack1.jpg

เหมาะกับใคร?

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีช่วยบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า

 • ลูกค้าที่มีความเข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

Pack2-2.jpg

เหมาะกับใคร?

 • ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ

Pack3.jpg

เหมาะกับใคร?

 • ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี

Home: Services
Home: Pro Gallery

สนใจวางแผนการเงิน

ทักไลน์หาเราโดยสแกน QR Code นี้ หรือคลิก https://lin.ee/5WZ2MF8 หรือฝากข้อมูลของคุณลูกค้าไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Line.jpg
Home: Contact
Home: Team Members

วิศรุต ศรีโรจนกุล (ต๋อม), CFP®, IP, IC, NIB, LIB

จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน 10 ปีกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และเริ่มก่อตั้ง PorPlanner "วางแผนพอ" เพื่อให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนทั่วไป และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย

bottom of page